herb BIP - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku

bip.gops.slupsk.ug.gov.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wiesława Werra 2018-01-03 08:11:59
Informacja o udzieleniu zamówienia Wiesława Werra 2017-12-28 12:04:33
Zarządzenie Nr 25/2017 Wiesława Werra 2017-12-27 11:31:47
Zarządzenie Nr 24/2017 Wiesława Werra 2017-12-27 11:30:58
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wiesława Werra 2017-12-21 14:58:31
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wiesława Werra 2017-12-21 14:58:10
Wiesława Werra 2017-12-19 11:22:14
Wiesława Werra 2017-12-19 11:21:40
Informacja o nieudzieleniu zamówienia Wiesława Werra 2017-12-19 11:01:59
Informacja o udzieleniu zamówienia Wiesława Werra 2017-12-19 11:00:36
Protokół otwarcia ofert Wiesława Werra 2017-12-18 11:42:35
Informacja do ogłoszenia o zamówieniu Wiesława Werra 2017-12-15 11:04:15
Ogłoszenie o zamówieniu Wiesława Werra 2017-12-13 14:51:41
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym usługi przygotowania i dostarczania posiłków do szkół na terenie Gminy Słupsk w latach 2018/2019 Wiesława Werra 2017-12-12 10:10:32
Zarządzenie Nr 23/2017 Wiesława Werra 2017-12-11 08:29:53
Zarządzenie Nr 22/2017 Wiesława Werra 2017-11-30 13:31:10
Protokół otwarcia ofert Wiesława Werra 2017-11-22 14:05:43
Wyjaśnienia do treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. Wiesława Werra 2017-11-17 12:54:36
Wyjaśnienia do treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. Wiesława Werra 2017-11-17 12:54:22
Wyjaśnienia do treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. Wiesława Werra 2017-11-17 12:53:31
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Wiesława Werra 2017-11-09 12:19:46
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Wiesława Werra 2017-11-09 11:03:52
Zarządzenie Nr 21/2017 Wiesława Werra 2017-11-06 09:41:42
Zarządzenie Nr 20/2017 Wiesława Werra 2017-11-06 09:40:55
Zarządzenie Nr 19/2017 Wiesława Werra 2017-09-20 09:46:54
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych na zastępstwo Wiesława Werra 2017-08-21 12:41:44
Dane teleadresowe Wiesława Werra 2017-08-21 10:12:46
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds świadczeń rodzinnych i wychowawczych Wiesława Werra 2017-08-09 14:36:43
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych na zastępstwo Wiesława Werra 2017-08-09 14:34:12
Zarządzenie Nr 18/2017 Wiesława Werra 2017-08-07 15:01:41
Wniosek o świadczenie wychowawcze na okres 2017/2018 Wiesława Werra 2017-08-02 13:11:21
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Wiesława Werra 2017-08-02 12:58:05
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Wiesława Werra 2017-08-02 12:31:23
Fundusz alimentacyjny Wiesława Werra 2017-08-02 12:30:30
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny (Ogólnopolskiej) Wiesława Werra 2017-08-02 12:27:42
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu Wiesława Werra 2017-08-01 10:27:04
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres 2016/2017 Wiesława Werra 2017-08-01 09:56:47
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres 2016/2017 Wiesława Werra 2017-08-01 09:56:37
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Wiesława Werra 2017-08-01 09:21:51
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Wiesława Werra 2017-08-01 09:21:47